IBA évzáró vacsora Írországban

BellinghamCastle

December 19-én, az immár hagyományos év végi fogadás számára az írországi Bellingham Castle adott otthont . Az este során számos díjat, oklevelet, elismerést és CIBG minősítést adott át James G. Shortt, Castleshort bárója és Didiet Ott. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Major Lucien Victor Ott unokája is. A fogadáson több mint 100-an vetek részt. A világ számos országából érkeztek IBA testőrök, a teljesség igénye nélkül: Anglia, Írország, Ukrajna, Spanyolország, Dánia, Finnország, Németország, Japán, Málta, Portugália, Csehország, Hollandia, Litvánia.

Magyarországot Elek Zoltán és Gávay Zoltán képviselték. Az este során remek alkalom nyílt a kötetlen eszmecserére, a tapasztalatok megosztására. Az eltelt évek során mindig megtapasztalhattuk, hogy a nemzetközi vérkeringésbe való aktívabb bekapcsolódás más perspektívába helyezte a magyarországi – sokszor belterjesen kilátástalannak tűnő – környezetet és körülményeket. Az IBA-n belül is állandó megújulásra van szükség, melynek fontos állomása volt ez a rendezvény is. Továbbra is erősíteni kell azt a folyamatot, mely eredményeként az IBA magas etikai és szakmai szinvonalához nem illő személyek a továbbiakban ne tevékenykedhessenek a szervezet keretein belül. Ennek eredménye volt, hogy néhány országban új nemzeti igazgatót neveztek ki. James G. Shortt főigazgató a magyar nemzeti igazgatót, Elek József urat e pozíciójában megerősítette.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Levegőváltozás

"sokszor belterjesen kilátástalannak tűnő". Véleményem szerint nagyon találó kifejezés a magyarországi kedélyállapotra. Sajnos nagy reményekkel induló vállalkozások, elképzelések is belefuthatnak ebbe a zsákutcába. Jó néha friss levegőt szívni, akár külföldön is, és újra belefogni a célok megvalósításába. Sikeres megújulást a magyarországi IBA-nek!

no more spam